Teologická fakulta Košice
Veľký KancelárAkademický senátVedenie fakultyVedecká radaOznamyKontaktKalendár podujatí
Titulná strana
Akademický informačný systém
Časopis Verba Theologica
Dekanát
Dokumenty a predpisy
Elektronické vzdelávanie
Katedry
Katolícka univerzita v Ružomberku
Knižnica
Konferencie a sympózia
Misijná činnosť
Mobility a granty
Objednávanie stravy
Pracoviská TF KU
Projekty a rozvoj
Študijné programy
Tlačový systém SafeQ
Veda a doktorandské štúdium
Aktuality
Oficiálna stránka Teologickej fakulty KU je na adrese www.ku.sk

Informácie o DPŠ 2016/2017 sú TU

Termíny zápisu 2016/2017 sú TU

Elektronický zápis 2016/2017
Študenti Teologickej fakulty KU, pracovisko Košice, ktorí plánujú na fakulte študovať v akademickom roku 2016/2017 musia vykonať v informačnom systéme fakulty elektronický zápis na štúdium.
Súčasťou elektronického zápisu je aj výber povinne voliteľných a výberových predmetov. Ich zmena po začiatku semestra už nebude možná. Elektronický zápis je potrebné vykonať do 10. 8. 2016 v informačnom systéme na stránke ais2.ku.sk.
Podrobné informácie a návod sa nachádzajú na stránke www.ktfke.sk/zapis.
Andrej Krivda, krivda@ktfke.sk

Informácie pre študentov o prijímacom konaní pre akademický rok 2016/2017 - 2. kolo pre Bc. a Mgr. stupen
Termín na podávanie prihlášok do 2. kola pre akad. rok 2016/17 je do 31.07.2016! Prijímacie konanie bude 19. 08. 2016 a podmienky prijatia platia ako v 1. kole.
Je potrebné vypísať aj elektronickú prihlášku, ktorá je na adrese: http://e-prihlaska.ku.sk
Je potrebné "Pokračovať v používaní tejto webovej lokality...", akceptovať certifikát a pridať výnimku do prehliadača, napriek výpisu, že certifikát je neplatný alebo podobne.
Návod na podávanie elektronickej prihášky (z UPJŠ)
Bližšie informácie o podmienkach prijímacieho konania Bc. a Mgr. sú TU
Bližšie informácie o podmienkach prijímacieho konania PhD. sú TU

Celoživotné vzdelávanie 2016/17
KU v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach aj v akademickom roku 2016/2017 organizuje program Celoživotného vzdelávania - Univerzita tretieho veku. Viac informácii môžete nájsť na stránke http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta/tf-studium/tf-celozivotne-vzdelavanie.


Zoznam karentovaných časopisov
v oblasti výskumu Sociológia a Sociálne vedy, História, Pedagogika a Teológia & Religionistika pre rok 2015, si môžete pozrieť na nástenke pre Evidenciu publikačnej a projektovej činnosti na TF KU. Podobne, zoznam indexovaných CZ a SK časopisov.
Zoznam je len orientačný. Pri publikovaní do týchto časopisov si je potrebné vždy overiť karentovanosť konkrétneho čísla a ročníka v databáze Master Journal list agentúry Thomson Reuters.
Pri výbere z indexovaných a vedeckých časopisov je potrebné prikladať dôraz na ich Impakt Faktor.
Ďalšie informácie o EPC sú TU.
V prípade nejasností môžete kontaktovať ThLic. PaedDr.G. Genčúrovú, PhD.

Študijný plán a Rozvrh hodín 2015/2016 na TF KU
Pozrite si študijný plán a rozvrh hodín.
Vyučovanie začína 16.9.2015.

Elektronický formulár pre Evidenciu publikačnej činnosti TF KU
Od akademického roku 2014/15 je potrebné evidovať svoju publikačnú činnosť aj elektronicky cez formulár uvedený vyššie. Podklady a smernice k evidencii publikačnej činnosti sú uvedené TU.

Informácie o preukaze študenta pre rok 2015/16
Prosíme, skontrolujte, či máte nahratú fotografiu v Abakuse

Usmernenie k záverečným prácam

Číslo účtu na poplatky v tvare IBAN

Zmeny v AIS2
Od roku 2014 je realizovaný portál AIS2 pre úspešných absolventov, ktorí sa môžu zaregistrovať na adrese https://ais2.ku.sk/ais/absolvent.html#!login.
Od 25.11.2013 je pripravená na testovanie užívateľmi aj mobilná verzia UNIAPPS. Dostupná na stiahnutie z: http://uniapps.eu.
Od 8.3.2013 používa náš server ais2.ku.sk dôveryhodný certifikát od spoločnosti Terena.
Pri probleme s overenim certifikátu vo Firefoxe vo Windows 10 je možné overiť správnosť certifikátu na https://www.digicert.com/help/, kde treba do okna "server address:" uviesť ais2.ku.sk a kliknúť na "check server".
Správnosť nastavenia web prehliadača je možné si overiť cez ponuku Test prehliadača pred prihlásením sa do ais2.ku.sk. Odporúčame to urobiť pri problémoch s vyskakovacími oknami, javaskriptom,... Odporúčané prehliadače sú Internet Explorer a Mozilla Firefox, pre iné nie je zaručená plná funkčnosť.
Návod na prácu v AIS2 pre učiteľov
Návod na prácu v AIS2 pre študentov
Nastavenie počítača pre AIS2


Dokument Ako písať práce a šablóna.
AiS2 manuál pre záverečné práce (4.kapitola - vkladanie prác).
Výnos MS SR o záverečných prácach, ktoré majú byť v PDF formáte (§3)
POZOR!!! Záverečné práce sú dostupné až po prekliknuti Záverečné práce v menu Zadanie záverečnej práce - ponuka v panáčikovi. Teda nie ako subokno zadania, ale samostatné okno po prekliknutí.
Ak system nechce uložiť anotáciu práce, je potrebne vyplniť všetky položky vložením aspoň jednej medzery.
Rôzne


Vyveska