Teologická fakulta Košice
Veľký KancelárAkademický senátVedenie fakultyVedecká radaOznamyKontaktKalendár podujatí
Titulná strana
Akademický informačný systém
Časopis Verba Theologica
Dekanát
Dokumenty a predpisy
Elektronické vzdelávanie
Katedry
Katolícka univerzita v Ružomberku
Knižnica
Konferencie a sympózia
Misijná činnosť
Mobility a granty
Objednávanie stravy
Pracoviská TF KU
Projekty a rozvoj
Študijné programy
Tlačový systém SafeQ
Veda a doktorandské štúdium
Aktuality
Oficiálna stránka Teologickej fakulty KU je na adrese www.ku.sk

Oznam o celofakultnej dovolenke 18.07-29.07.2016
Vedenie TF KU upozorňuje všetkých študentov, partnerov a priateľov fakulty, že v čase od 18.07-31.07.2016 všetci zamestnanci fakulty čerpajú závodnú dovolenku. Jednotlivé oddelenia TF KU Vám budú k dispozícii od 01.08.2016.
Dekanát TF KU

Elektronický zápis 2016/2017
Študenti Teologickej fakulty KU, pracovisko Košice, ktorí plánujú na fakulte študovať v akademickom roku 2016/2017 musia vykonať v informačnom systéme fakulty elektronický zápis na štúdium.
Súčasťou elektronického zápisu je aj výber povinne voliteľných a výberových predmetov. Ich zmena po začiatku semestra už nebude možná. Elektronický zápis je potrebné vykonať do 10. 8. 2016 v informačnom systéme na stránke ais2.ku.sk.
Podrobné informácie a návod sa nachádzajú na stránke www.ktfke.sk/zapis.
Andrej Krivda, krivda@ktfke.sk

Výsledky prijímacieho konania
Aktuálne výsledky z prijímacie konania sú zverejnené TU.

Svätý Otec menoval za nového košického pomocného biskupa Mareka Forgáča
Pápež František vymenoval nového košického pomocného biskupa. Stal sa ním doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD., doterajší prodekan Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku a duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach.
Srdečne novo menovanému košickému pomocnému biskupovi Marekovi blahoželáme a vyprosujeme Božiu pomoc a dary Ducha Sv. v jeho zodpovednej službe.
Plne znenie je zverejnené na https://www.tkbs.sk
Dekanát TF KU

Informácie pre študentov o prijímacom konaní pre akademický rok 2016/2017 - 2. kolo pre Bc. a Mgr. stupen
Termín na podávanie prihlášok do 2. kola pre akad. rok 2016/17 je do 31.07.2016! Prijímacie konanie bude 19. 08. 2016 a podmienky prijatia platia ako v 1. kole.
Je potrebné vypísať aj elektronickú prihlášku, ktorá je na adrese: http://e-prihlaska.ku.sk
Je potrebné "Pokračovať v používaní tejto webovej lokality...", akceptovať certifikát a pridať výnimku do prehliadača, napriek výpisu, že certifikát je neplatný alebo podobne.
Návod na podávanie elektronickej prihášky (z UPJŠ)
Bližšie informácie o podmienkach prijímacieho konania Bc. a Mgr. sú TU
Bližšie informácie o podmienkach prijímacieho konania PhD. sú TU

Celoživotné vzdelávanie 2016/17
KU v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach aj v akademickom roku 2016/2017 organizuje program Celoživotného vzdelávania - Univerzita tretieho veku. Viac informácii môžete nájsť na stránke http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta/tf-studium/tf-celozivotne-vzdelavanie.


Zoznam karentovaných časopisov
v oblasti výskumu Sociológia a Sociálne vedy, História, Pedagogika a Teológia & Religionistika pre rok 2015, si môžete pozrieť na nástenke pre Evidenciu publikačnej a projektovej činnosti na TF KU. Podobne, zoznam indexovaných CZ a SK časopisov.
Zoznam je len orientačný. Pri publikovaní do týchto časopisov si je potrebné vždy overiť karentovanosť konkrétneho čísla a ročníka v databáze Master Journal list agentúry Thomson Reuters.
Pri výbere z indexovaných a vedeckých časopisov je potrebné prikladať dôraz na ich Impakt Faktor.
Ďalšie informácie o EPC sú TU.
V prípade nejasností môžete kontaktovať ThLic. PaedDr.G. Genčúrovú, PhD.

Študijný plán a Rozvrh hodín 2015/2016 na TF KU
Pozrite si študijný plán a rozvrh hodín.
Vyučovanie začína 16.9.2015.

Elektronický formulár pre Evidenciu publikačnej činnosti TF KU
Od akademického roku 2014/15 je potrebné evidovať svoju publikačnú činnosť aj elektronicky cez formulár uvedený vyššie. Podklady a smernice k evidencii publikačnej činnosti sú uvedené TU.

Informácie o preukaze študenta pre rok 2015/16
Prosíme, skontrolujte, či máte nahratú fotografiu v Abakuse

Usmernenie k záverečným prácam

Číslo účtu na poplatky v tvare IBAN

Zmeny v AIS2
Od roku 2014 je realizovaný portál AIS2 pre úspešných absolventov, ktorí sa môžu zaregistrovať na adrese https://ais2.ku.sk/ais/absolvent.html#!login.
Od 25.11.2013 je pripravená na testovanie užívateľmi aj mobilná verzia UNIAPPS. Dostupná na stiahnutie z: http://uniapps.eu.
Od 8.3.2013 používa náš server ais2.ku.sk dôveryhodný certifikát od spoločnosti Terena.
Pri probleme s overenim certifikátu vo Firefoxe vo Windows 10 je možné overiť správnosť certifikátu na https://www.digicert.com/help/, kde treba do okna "server address:" uviesť ais2.ku.sk a kliknúť na "check server".
Správnosť nastavenia web prehliadača je možné si overiť cez ponuku Test prehliadača pred prihlásením sa do ais2.ku.sk. Odporúčame to urobiť pri problémoch s vyskakovacími oknami, javaskriptom,... Odporúčané prehliadače sú Internet Explorer a Mozilla Firefox, pre iné nie je zaručená plná funkčnosť.
Návod na prácu v AIS2 pre učiteľov
Návod na prácu v AIS2 pre študentov
Nastavenie počítača pre AIS2


Dokument Ako písať práce a šablóna.
AiS2 manuál pre záverečné práce (4.kapitola - vkladanie prác).
Výnos MS SR o záverečných prácach, ktoré majú byť v PDF formáte (§3)
POZOR!!! Záverečné práce sú dostupné až po prekliknuti Záverečné práce v menu Zadanie záverečnej práce - ponuka v panáčikovi. Teda nie ako subokno zadania, ale samostatné okno po prekliknutí.
Ak system nechce uložiť anotáciu práce, je potrebne vyplniť všetky položky vložením aspoň jednej medzery.
Rôzne


Vyveska