Teologická fakulta Košice
Veľký KancelárAkademický senátVedenie fakultyVedecká radaOznamyKontaktKalendár podujatí
Titulná strana
Akademický informačný systém
Časopis Verba Theologica
Dekanát
Dokumenty a predpisy
Elektronické vzdelávanie
Katedry
Katolícka univerzita v Ružomberku
Knižnica
Konferencie a sympózia
Mobility a granty
Objednávanie stravy
Pracoviská TF KU
Projekty a rozvoj
Študijné programy
Tlačový systém SafeQ
Veda a doktorandské štúdium
Vyšší inštitút náboženských vied
Aktuality
Oficiálna stránka Teologickej fakulty KU je na adrese www.ku.sk

Prihlasovanie do AIS2
V súvislosti s prechodom KU z Abakusu na AiS2 Vám oznamujeme, že po 1.12.2016 je možné prihlásenie do systému AIS2 u pedagógov ako v poštovom serveri Zimbra a u študentov je potrebne vygenerovať login a/alebo len heslo ako je to na tejto stránke. Ak ste sa už prihlasovali kvôli študentským kartám (nahrávanie foto) do Abakusu, môžete použiť rovnaké údaje meno.priezviskoxyz na prihlásenie aj do AISu. Platnosť hesla nie je obmedzená, prípadný oznam v AISe o ukončení platnosti hesla nie je relevantný.

Zoznam karentovaných časopisov
v oblasti výskumu Sociológia a Sociálne vedy, História, Pedagogika a Teológia & Religionistika pre rok 2015, si môžete pozrieť na nástenke pre Evidenciu publikačnej a projektovej činnosti na TF KU. Podobne, zoznam indexovaných CZ a SK časopisov.
Zoznam je len orientačný. Pri publikovaní do týchto časopisov si je potrebné vždy overiť karentovanosť konkrétneho čísla a ročníka v databáze Master Journal list agentúry Thomson Reuters.
Pri výbere z indexovaných a vedeckých časopisov je potrebné prikladať dôraz na ich Impakt Faktor.
Ďalšie informácie o EPC sú TU.
V prípade nejasností môžete kontaktovať ThLic. PaedDr.G. Genčúrovú, PhD.

Elektronický formulár pre Evidenciu publikačnej činnosti TF KU
Od akademického roku 2014/15 je potrebné evidovať svoju publikačnú činnosť aj elektronicky cez formulár uvedený na tejto web stránke www.ktfke.sk/epc. Podklady a smernice k evidencii publikačnej činnosti sú uvedené TU.

Zmeny v AIS2
Od roku 2014 je realizovaný portál AIS2 pre úspešných absolventov, ktorí sa môžu zaregistrovať na adrese https://ais2.ku.sk/ais/absolvent.html#!login.
Od 8.3.2013 používa náš server ais2.ku.sk dôveryhodný certifikát od spoločnosti Terena.
Pri probleme s overenim certifikátu vo Firefoxe vo Windows 10 je možné overiť správnosť certifikátu na https://www.digicert.com/help/, kde treba do okna "server address:" uviesť ais2.ku.sk a kliknúť na "check server".
Správnosť nastavenia web prehliadača je možné si overiť cez ponuku Test prehliadača pred prihlásením sa do ais2.ku.sk. Odporúčame to urobiť pri problémoch s vyskakovacími oknami, javaskriptom,... Odporúčané prehliadače sú Internet Explorer a Mozilla Firefox, pre iné nie je zaručená plná funkčnosť.
Návod na prácu v AIS2 pre učiteľov
Návod na prácu v AIS2 pre študentov
Nastavenie počítača pre AIS2

Rôzne
Vyveska