Teologická fakulta Košice
Veľký KancelárAkademický senátVedenie fakultyVedecká radaOznamyKontaktKalendár podujatí
Titulná strana
Akademický informačný systém
Časopis Verba Theologica
Dekanát
Dokumenty a predpisy
Elektronické vzdelávanie
Katedry
Katolícka univerzita v Ružomberku
Knižnica
Konferencie a sympózia
Mobility a granty
Objednávanie stravy
Pracoviská TF KU
Projekty a rozvoj
Študijné programy
Tlačový systém SafeQ
Veda a doktorandské štúdium
Dekanát

Sekretariát

sr. Mgr. Martina Helena Fogašova, SDR sr. Mgr. Martina Helena Fogašova, SDR
tel. 00421/55/68 36 100
helena.fogasova#ku.sk

Študijné oddelenie a oddelenie pre doktorandov

sr. Lýdia Jurčenková sr. Mgr. Štefánia Lýdia Jurčenková
tel.: 00421/55/68 36 122
lydia.jurcenkova#ku.sk
sr. Martina Helena Fogašová sr. Mgr. Martina Helena Fogašová, SDR
tel.: 00421/55/68 36 122
helena.fogasova#ku.sk

Oddelenie pre vedu a publikačnú činnosť

ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD. ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD.
tel.: 00421/55/68 36 128
gabriela.gencurova@ku.sk

Ekonomický úsek

sr. Natália Viera Poliaková, SDR Účtovníčka:
sr. Natália Viera Poliaková, SDR
tel.: 00421/55/68 36 134
viera.poliakova#ku.sk
Agáta Trefová Účtovníčka:
Agáta Trefová
tel.: 00421/55/68 36 134
agata.trefova#ku.sk

Referent IT

ThDr. Ing. Anton Babják, PhD. ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
tel.:.00421/55/68 36 111
babjak#ktfke.sk
JUDr. ThLic. Lukáš Sekerák, PhD. JUDr. ThLic. Lukáš Sekerák, PhD.
tel.:.00421/55/68 36 127
tlaciaren#ktfke.sk
Miestnosť č.128/A