Teologická fakulta Košice
Veľký KancelárAkademický senátVedenie fakultyVedecká radaOznamyKontaktKalendár podujatí
Titulná strana
Akademický informačný systém
Časopis Verba Theologica
Dekanát
Dokumenty a predpisy
Elektronické vzdelávanie
Katedry
Katolícka univerzita v Ružomberku
Knižnica
Konferencie a sympózia
Mobility a granty
Objednávanie stravy
Pracoviská TF KU
Projekty a rozvoj
Študijné programy
Tlačový systém SafeQ
Veda a doktorandské štúdium
Knižnica

Vedúci knižnice

Šefan Lenčiš prof.ThDr.PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
tel.:.00421/55/68 36 165
stefan.lencis@ku.sk
Kniznica Mgr. Oliver Hvizd
tel.: 00421/55/68 36 167
oliver.hvizd@ku.sk
Požiadavky na výpožičky posielajte na adresu:
výpožičný pult - kniznica.tf@ku.sk

Evidencia publikačnej činnosti

ThLic.PaedDr.Gabriela Genčúrová ThLic.PaedDr.Gabriela Genčúrová
tel.:.00421/55/68 36 152
gencurgabriela@gmail.com

Elektronický formulár pre Evidenciu publikačnej činnosti TF KU

Nové knihy v knižnici podľa mesiacov.

Otváracie hodiny knižnice 2020/2021 od 16.9. do 20.12.2020:

Pondelok:zatvorená 13,00 - 17,00
Utorok:9,00-12,00 13,00 - 15,00
Streda:9,00-12,00 13,00 - 15,00
Štvrtok:9,00-12,00 zatvorená
Piatok:zatvorená zatvorená
Sobota: zatvorené

Knihy je možné VRÁTIŤ kedykoľvek do BIBLIOBOXU pri knižnici!

Ďakujeme

Naša knižnica používa knižničný systém Virtua Kis3g.

Bibliobox Využitie biblioboxu

Pozrite si návod ako používať systém Kis3g (náš kód je 3822).
Pozrite si on-line katalóg a kliknite na UK KU - pracovisko Košice.
Pozrite si textový návod na prácu v systém Virtua, on-line katalóg, aká je výpožična doba.

Ďalšie oznamy knižnice si môžete prečítať tu.

Možnosť vyhľadávať v externých zdrojoch a databázach:
Externé zdroje a databázy (cez Abertina income)
Ďalšie prístupy k externým databázam (cez KU)
Slovenská literatúra
Česká literatúra

Podklady pre EPC na TF 2007:
Podklady pre evidenciu publikačnej činnosti

Predpisy pre EPC na TF 2008:
Smernice pre evidenciu publikačnej činnosti

Prehľad publikačnej činnosti na TF:
Publikačná činnosť za rok 2006

Prehľad karentovaných a indexovaných časopisov
Časopisy z teológie
Časopisy z filozofie
Časopisy z histórie