Teologická fakulta Košice
Veľký KancelárAkademický senátVedenie fakultyVedecká radaOznamyKontaktKalendár podujatí
Titulná strana
Akademický informačný systém
Časopis Verba Theologica
Dekanát
Dokumenty a predpisy
Ekumena
Elektronické vzdelávanie
Fakultný spevácky zbor Jubilus
Katedry
Katolícka univerzita v Ružomberku
Knižnica
Konferencie a sympózia
Mobility a granty
Objednávanie stravy
Pracoviská TF KU
Projekty a rozvoj
Študijné programy
Tlačový systém SafeQ
Veda a doktorandské štúdium
Recenzovaný časopis Teologickej fakulty
NOVÉ ČÍSLO 2/2013 (25)

Vážení prispievatelia a čitatelia,

práve vyšlo nové číslo časopisu Verba Theologica 2/2013 (25).
Nájdete v ňom inšpirujúce články interpretujúce apoštola Pavla, otcov prvých storočí i tých posledných, koncilových.
Bude nám odmenou, ak dokážeme osloviť Vaše záujmy a spríjemniť Vám čas dobrým čítaním.
Časopis si môžete kúpiť v kníhkupectve Dobrá kniha, v tlačiarni našej fakulty, alebo si ho môžete objednať cez jeho e-mailovú adresu verba@ku.sk. Zároveň ste pozvaní k spolupráci na ďalšom netematickom čísle 1/2014 (26). Svoje príspevky posielajte do konca mesiaca marec 2014 na elektronickú adresu verba@ku.sk.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Redakcia
Verba Theologica
Teologická fakulta
Hlavná 89, 041 21 KošiceNajnovšie číslo časopisu


Obsahy všetkých vydaných čísel

Pokyny pre autorov

Redakčná rada, (formát RTF)