Teologická fakulta Košice
Veľký KancelárAkademický senátVedenie fakultyVedecká radaOznamyKontaktKalendár podujatí
Titulná strana
Akademický informačný systém
Časopis Verba Theologica
Dekanát
Dokumenty a predpisy
Elektronické vzdelávanie
Katedry
Katolícka univerzita v Ružomberku
Knižnica
Konferencie a sympózia
Mobility a granty
Objednávanie stravy
Pracoviská TF KU
Projekty a rozvoj
Študijné programy
Tlačový systém SafeQ
Veda a doktorandské štúdium
Tlačový systém SafeQ
Používanie SafeQ
Do systému SafeQ sa treba prihlásiť osobným číslom (ako v AIS-e). Inicializačné heslo je rodné číslo, viď bod2.

Tlačový systém SafeQ umožňuje tlačiť a kopírovať na multifunkčnom zariadení Konica Minolta 362, ktoré je umiestnené v knižnici.
Spôsob použitia:
1. V knižnici je potrebné si nabiť kredit cez ISIC kartu v čase otváracích hodín knižnice.
2. Výšku kreditu, zoznam úloh vo fronte a zmenu hesla je možné spravovať cez web stránku matus.ktfke.sk, login je pre študentov osobné číslo (ako v AIS2), ostatní meno.priezvisko, heslo je rodné číslo bez lomítka.
3. Na počítačoch, ktoré majú nainštalovaný safeq klient je potrebné pri každej tlači zadať ako kód svoj login (OC), aby sa tlačová úloha priradila správnemu klientovi.
4. V knižnici sa priloží ISIC karta ku snímaču a navolí sa tlač, alebo prípadne aj kopírovanie pomocou dotykovej obrazovky s minimálnym kreditom 0,1 € (na konci práce je potrebné sa odhlásiť).
Ak sa úloha do 7 dní nevytlačí systém ju z čakacieho frontu vymaže.