Teologická fakulta Košice
Veľký KancelárAkademický senátVedenie fakultyVedecká radaOznamyKontaktKalendár podujatí
Titulná strana
Akademický informačný systém
Časopis Verba Theologica
Dekanát
Dokumenty a predpisy
Elektronické vzdelávanie
Katedry
Katolícka univerzita v Ružomberku
Knižnica
Konferencie a sympózia
Mobility a granty
Objednávanie stravy
Pracoviská TF KU
Projekty a rozvoj
Študijné programy
Tlačový systém SafeQ
Veda a doktorandské štúdium
Evidencia publikačnej činnosti
Publikačná činnosť TF KU za rok 2014
16. 11. 2015
Úplný zoznam publikačnej činnosti TF KU za rok 2014 je v priloženom súbore
 Publikacie TF KU 2014

Zoznam karentovaných časopisov sk a cz
16. 11. 2015
Zoznam karentovaných časopisov v slovenskom a českom jazyku podľa databázy Scopus sú v priloženom súbore.
 Zoznam sk a cz časopisov

Zoznam karentovaných časopisov podľa odborov
16. 11. 2015
Zoznam karentovaných časopisov podľa odborov
 Historia
 Výchova a vzdelanie
 Religionistika a teológia
 Sociálne vedy

Podklady a smernice k EPČ
08. 04. 2015
Podrobné informácie, smernice, vyhlášky a metodiky na stránke Katolíckej univerzity:
http://uk.ku.sk/publikacna-cinnost/smernice-a-pokyny-o-publikacnej-cinnost
Ďalšie podklady sú nižšie:
 Usmernenie
 Požiadavky na PČ
 PČ pre rozpis dotácií
 Kategórie PČ
 Karentované časopisy
 PČ pre akreditáciu