Teologická fakulta Košice
Veľký KancelárAkademický senátVedenie fakultyVedecká radaOznamyKontaktKalendár podujatí
Titulná strana
Akademický informačný systém
Časopis Verba Theologica
Dekanát
Dokumenty a predpisy
Elektronické vzdelávanie
Katedry
Katolícka univerzita v Ružomberku
Knižnica
Konferencie a sympózia
Mobility a granty
Objednávanie stravy
Pracoviská TF KU
Projekty a rozvoj
Študijné programy
Tlačový systém SafeQ
Veda a doktorandské štúdium
Kontakt
Adresa: Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta
Hlavná 89
041 21 Košice
http://www.tf.ku.sk (oficiálna)
http://www.ktfke.sk (pôvodná)
Tel.: (ústredňa) +421/55/6836111
Fax: +421/55/6836128
E-mail: ktfke@ktfke.sk, dekanat.tf@ku.sk,
Číslo účtu IBAN na poplatky: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
bez medzier: SK3481800000007000085755