Teologická fakulta Košice
Veľký KancelárAkademický senátVedenie fakultyVedecká radaOznamyKontaktKalendár podujatí
Titulná strana
Akademický informačný systém
Časopis Verba Theologica
Dekanát
Dokumenty a predpisy
Elektronické vzdelávanie
Katedry
Katolícka univerzita v Ružomberku
Knižnica
Konferencie a sympózia
Mobility a granty
Objednávanie stravy
Pracoviská TF KU
Projekty a rozvoj
Študijné programy
Tlačový systém SafeQ
Veda a doktorandské štúdium
Oznamy Liturgického inštitútu J.Jaloveckého
Zborník Culmen et fons o posvätnej liturgii na Slovensku
20. 12. 2013
Liturgický inštitút Jána Jaloveckého pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku vydal zborník Culmen et fons.
V zborníku sa nachádzajú vedecké štúdie, ktoré predstavujú aktuálne výsledky výskumu v oblasti posvätnej liturgie na Slovensku. Ide napríklad o témy: Postavenie recitationis nominum v Eucharistickej modlitbe podľa svedectiev sv. Augustína z hľadiska súčasných výskumov, Národný charakter úcty sv. Cyrila a Metoda, Vianočné piesne súčasného Jednotného katolíckeho spevníka a nový pokoncilový liturgický spevník.
Zborník je dostupný na tejto adrese.