Excelentné pracovisko

Centra pre dialóg Teologickej fakulty KUR

Stav a priehľad činnosti za roky 2006 - 2008

 

 

            Centrum pre dialóg Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo zriadené na začiatku r. 2006. Riadi sa schváleným štatútom a okrem vedeckých aktivít vyvíja činnosť praktickú pedagogickú a odbornú činnosť v spojení s katedrou práce v sociálnej a charitatívnej oblasti v spolupráci s inštitúciami:

-         Ekumenické spoločenstvo

-         Arcidiecézna charita

-         Košický samosprávny kraj

-         Magistrát mesta Košice

-         Rehoľné spoločenstvá, ktoré sa venujú sociálnej a charitatívnej oblasti

 

 

 

 

            Vedecká činnosť: každý rok v mesiaci máj, v rámci dni mesta Košice a v spolupráci s Mestom Košice, usporiada CE TF medzinárodné ekumenické vedecké  sympózium na aktuálnu tému Človek v núdzi s praktickým záverom. Tohtoročné sympózium plánuje začať realizovať projekt za pomoci skúseností odborníka dobročinnej organizácie p. Meiera  zo štátu Izrael


 

Praktická pedagogická činnosť ako základňa pre výskum:

 

  1. Pomoc pre núdznych bez domova - pravidelné návštevy jedenkrát za týždeň v zariadení Katolícka charita – stredisko na Bosákovej ulici, v s ekumenickým rešpektom vyznania klientov

            Obsah duchovnej služby spočíva v prítomnosti na stretnutí tzv. Komunity, kde vstupujeme do dialógu medzi klientmi a vedením zariadenia, spoznávame problematiku klientov a získavame priestor pre dialóg a pomoc. Pravidelne. Ekumenická priekoponícka stránka spočíva v pomoci  duchovných rôznych cirkví, čo rešpektuje zloženie vyznania klientov.

 

  1. Spoznávanie sociálnych zariadení na území mesta Košice – pravidelné návštevy koordinuje Centrum pre dialóg TF Košice. Sú to tieto subjekty: ES, Mesto Košice, Polícia, Charita, rehoľné spoločenstvá so sociálnym a charitatívnym zameraním

 

 

 

 

Košice, 18.11.2008

Prof. ThDr. Anton Konečný, PhD.