Excelentné pracovisko

Centra pre dialóg Teologickej fakulty KUR

v sociálnej a charitatívnej oblasti

Správa za rok 2008

 

Centrum pre dialóg Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v RU vyvíja aktivity v sociálnej a charitatívnej oblasti v spolupráci s

-         Ekumenické spoločenstvo

-         Arcidiecézna charita

-         Košický samosprávny kraj

-         Magistrát mesta Košice

-         Rehoľné spoločenstvá, ktoré sa venujú sociálnej a charitatívnej oblasti

 

 

Sociálne a charitatívne iniciatívy:

 

  1. Pomoc pre núdznych bez domova - pravidelné návštevy jedenkrát za týždeň v zariadení Katolícka charita – stredisko na Bosákovej ulici, v s ekumenickým rešpektom vyznania klientov

Obsah duchovnej služby spočíva v prítomnosti na stretnutí tzv. Komunity, kde vstupujeme do dialógu medzi klientmi a vedením zariadenia, spoznávame problematiku klientov a získavame priestor pre dialóg a pomoc. Pravidelne. Ekumenická stránka spočíva tom, že 3  týždne v mesiaci je prítomnosť rímskokatolíckeho duchovného, štvrtý týždeň prichádzajú postupne duchovní z iných cirkví, čo rešpektuje zloženie vyznania klientov. Účinnosť „ordinácie“ sa postupne svyšuje, častejšou frekvenciou stretnutí sa prehlbuje spoznávanie i dôvera.

 

  1. Spoznávanie sociálnych zariadení na území mesta Košice – pravidelné návštevy koordinuje Centrum pre dialóg TF Košice. Sú to tieto subjekty: ES, Mesto Košice, Polícia, Charita, rehoľné spoločenstvá so sociálnym a charitatívnym zameraním

 

  1. Vedecká úroveň: každý rok v mesiaci máj, v rámci dni mesta Košice a v spolupráci s Mestom Košice, usporiada CE TF medzinárodné ekumenické vedecké  sympózium na aktuálnu tému Človek v núdzi s praktickým záverom. Tohtoročné sympózium plánuje začať realizovať projekt za pomoci skúseností odborníka dobročinnej organizácie p. Meiera  zo štátu Izrael

 

 

 

Košice, 18.11.2008

Prof. ThDr. Anton Konečný, PhD.